Công ty TNHH TMXD và PCCC Thủ Đô
Địa chỉ: Số 27 Trần Bình Trọng, Phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Văn phòng: Số 147 Trần Bình Trọng, Phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại: 02378.624.666
Website: pcccthudo.vn
Email: xdtmthudo@gmail.com