Quý khách có thể thanh toán bằng 2 hình thức:

  1. Thanh toán bằng tiền mặt.
  2. Thanh toán bằng chuyển khoản:
  • Đơn vị thụ hưởng: Công ty TNHH TMXD và PCCC Thủ Đô
  • Số tài khoản: 118000071186, tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Thanh Hóa

Spying eyes or saving lives there`s an ongoing debate on whether or not term paper writing service parents should be prying, spying or snooping on their children`s internet activity